Açık Rıza Metni

İşbu başvuru formu ile Maeve (Deniz Ünveren) ile kişisel verilerimi paylaşmış bulunmaktayım.

İşbu muvafakatname ile kişisel verilerim; tarafıma özel satış ve pazarlama faaliyetleri için kullanılabilmesi, kampanyalar hakkında bilgi verilmesi, tarafıma özel fırsatların sunulması, hacim arttırmaya yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Maeve’nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, e-bülten aboneliği kapsamında tarafımla iletişime geçilmesi amaçları doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak 3. taraflarla paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin aydınlatma metninde detaylandırılan ve yukarıda sayılan kapsamda ;       Telefon, SMS, e-posta/mail, sosyal medya vasıtası ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve e-bülten gönderilmesine ve tanıtım, reklam ve bilgilendirme amacı dahilinde işlenmesi, kullanılması, saklanması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla  yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan destek aldığımız hizmet sağlayıcılarına (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim, tedarikçi, danışman vs.) ve şirketimizce   hizmet/destek/danışmanlık   alınan   ya   da   işbirliği   yapılan   yurtiçi/yurtdışı, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.